Høgskoleutdanning

Fjellugla Kompetanse AS har et tett og nært samarbeid både nasjonalt og i internasjonale prosjekter med Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt), lokalisert i Bryne på Jæren.

De tilbudene vi sammen går ut med, betyr nytenking og spennende prosesser spesielt utviklet for rurale områder, altså distriktene, bygdene og lokalsamfunnene.
Dette er utdanninger som bør inspirere til nye produkter og metoder i landbruket og tilknyttet virksomhet, og til nytenking og nye næringsideer i områder som sårt vil komme til å trenge det også i framtiden!
Utdanningene vi tilbyr i dette samarbeidet, kan utvides til bachelornivået eller bygges videre på andre måter! Det er fleksible og nye tilbud for innovative og nytenkende mennesker!

Du finner alle detaljer ved å gå inn på www.hgut.no eller besøke skolen i
Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Du kan også sende e-post til post@hgut.no.

Dette semesteret starter vi opp:
Regenerativt landbruk (30 stp.)
Samfunnsentreprenørskap (10 stp.)
Sirkulær økonomi (10 stp.)

Våre samarbeidspartnere

Iceland Liechtenstein Norway Grants
Ministry of Culture National Heritage and Sport of the Republic of Poland
Høgskulen for Grøn Utvikling
Mesterakademiet
Akademisk Studieforbund
Brannvernforeningen
Fagrådet for Våtrom
Dokker